Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Проекти, изпълнявани по програма „Интеррег Европа”

Проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия“ (CRAFTS CODE)

Проект „Катализиране на периферните и нововъзникващи региони на Европа за създаване и развитие на дигитални иновационни екосистеми (CARPE DIGEM)