Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 1 до № 7 - 27.12.2018

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 8 до № 22 - 31.12.2018

Въпрос и отговор на въпрос №23 и разяснение във връзка с въпроси №6 и №13 по процедура BG16RFOP002-2.040 - 07.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 24 до № 29 - 11.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 30 до № 39 - 14.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 40 до № 43 - 18.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 44 до № 53 - 21.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 54 до № 62 и разяснение във връзка с въпрос №35 - 22.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 63 до № 75 - 28.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №76 до №91 - 01.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №92 до №98 - 07.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №99 до №108 - 11.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №109 до №122 - 15.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №123 до №126 - 18.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №127 до №137 - 20.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №138 до №143 - 26.02.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №144 до №159 - 01.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №160до №171 - 07.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №172 до №177 - 11.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №178 до №187 - 14.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №188 до №196 - 20.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №197 до №204 - 22.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №205 до №217 - 28.03.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №218 до №235 - 04.04.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от №236 до №241 - 08.04.2019