Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

CRAFTS CODE

ПРОЕКТ „КРЕАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

(CRAFTS CODE)


Ръководство за добри практики по Проект „КОД ЗАНАЯТИ/ CRAFTS CODE” излезе в превод на български език

Партньорът по проект „КОД ЗАНАЯТИ/ CRAFTS CODE“ („Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на малките и средни предприятия”) РСО „Централна Стара планина” преведе на български език всички инициативи, проучени и предложени като добри практики от проектните партньори на Европейско ниво. Ръководството включва следните теми, които са от важно значение за развитието на занаятчийския сектор:

Тема 1: Как да подобрим иновациите, прилагани към бизнес моделите и процесите
Тема 2: Как да се достигне до нови пазари и клиенти
Тема 3: Как да се въведат иновации в сектора на занаятите
Тема 4: Как да помогнем на занаятчийския сектор да получи финансиране

Електронен вариант на „КОД ЗАНАЯТИ: РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ” е достъпен за всички заинтересовани страни ТУК.


Покана за участие в Комуникационно събитие по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE)

 

Уважаеми дами и господа,

 

Проектът CRAFTS CODE, който е финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество  „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“, се намира в края на изпълнението на Фаза 1. В тази връзка, на 21 юни 2022 г. в Будапеща, Унгария, ще се проведе Комуникационно събитие, което има за цел да представи пред заинтересованите страни резултатите по проекта и по-специално разработените от партньорите Регионални планове за действие. Плановете представят подробности за това как ще бъдат приложени поуките, извлечени от сътрудничеството, за да се подобри инструмента на политиката, разглеждан в съответния регион. Своите планове ще представят партньорите от Италия, Унгария, Ирландия, Финландия, Испания и България. По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от пилотна дейност по проекта, ще се състои панелна дискусия, свързана с креативния сектор и дигиталните умения на занаятчиите и ще се проведе изложение, което ще представи икономическата, социална и културна значимост на занаятите в ерата на изкуствения интелект.

Събитието ще се проведе в хибриден формат – присъствено в Будапеща и онлайн, посредством директно излъчване в YouTube. Негов домакин е Фондаци за насърчаване на предприятията на Будапеща. Работният език е английски. Каним Ви да вземете участие като се включите он-лайн чрез следния линк: YouTube: https://youtu.be/frSWsNkW7aw.

С конкретната програма на събитието можете да се запознаете тук: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/craftscode/events/event/5345/public-dissemination-workshop/.


Покана за участие в Четвъртия Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE)

Уважаеми дами и господа,

Каним Ви да вземете участие в Четвъртия Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE).

Събитието ще се състои на 18 и 19 ноември 2021 г. и ще се проведе в хибриден вариант - физически в Мадрид, Испания и онлайн. Междурегионалния тематичен семинар ще включва презентации от малки и средни занаятчийски предприятия, организации и заинтересовани страни от Ирландия, Унгария, България, Финландия, Италия и Испания. Тези презентации ще представят добри практики, свързани с темата „Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финансиране?“. Работният език е английски. Домакин на събитието ще бъде партньора по проекта - EOI Fundesarte.

Информация за дневния ред на семинара можете да получите на следния Интернет-адрес: http://www.interregeurope.eu/craftscode/events/event/4836/4th-crafts-code-its-access-to-finance-for-crafts/.

Каним Ви да се включите в събитието като се регистрирате за онлайн участие на следния Интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeor23oO2VZCKovAKH2UrznYnJkTuMc_qxsm85Sca34LUa6Hw/viewform .

Директна връзка за участие в събитието можете да получите от тук:


Проведе се шеста работна среща на заинтересованите страни по проект CRAFTS CODE

Шестата работна среща на заинтересованите страни по проект CRAFTS CODE се състоя онлайн на 23 април 2021 г. Участие в ръководената от РСО „Централна Стара планина” среща взеха представители на община Ловеч, община Габрово, община Трявна, Задругата на майсторите в Троян, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, майстор-занаятчия от Ловеч, представител на ЕМО „Етъра“, представители на дирекция „Икономическа политика“ и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и др.

Целта на срещата беше да се обсъдят добри практики по темата „Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?“ и да се избере една от тях, която да бъде представена от българските партньори по проекта в рамките на Третия Междурегионален тематичен семинар, който ще се проведе онлайн на 10 и 11 май 2021 г.

По време на срещата бяха представени добри практики от Музея на занаятите в Троян, община Трявна, община Габрово, ЕМО „Етъра“. Като най-пълно покриваща критериите за избор по темата „Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?“ се очерта добрата практика на майстор-керамика от Троян – г-жа Надежда Христова, поради което нейния опит по темата ще бъде представен на предстоящия междурегионален семинар. В добрата практика се представя опитът на г-жа Христова, която успешно се справя с предизвикателствата на пандемията Ковид-19, използвайки иновативни подходи. Тя запазва и развива своя бизнес, като в същото време поддържа интереса на своите ученици към традиционните занаяти благодарение на изобретателността си и иновативното си мислене, самата тя учейки от младото поколение.

Всички заинтересовани от темата на Третия Междурегионален тематичен семинар могат да се регистрират и да вземат участие в семинара безплатно на следния Интернет адрес: https://www.interregeurope.eu/craftscode/events/event/4371/3rd-crafts-code-its-how-to-innovate-the-craft-sector/ .

В рамките на двудневното събитие ще бъдат представени и дискутирани добри практики от Ирландия, Испания, Унгария, Италия, Финландия и България.


 

Покана за участие в Третия Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE)

Уважаеми дами и господа,

Каним Ви да вземете участие в Третия Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE).

Третата тема, по която работят партньорите по проекта е „Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?“. Тя ще бъде и тема на Третия Междурегионален тематичен семинар , който ще се проведе отново онлайн на 10 и 11 май 2021 г. от 9.30 до 12.30 ч. (GMT+1). Събитието ще бъде домакинствано от партньора по проекта - Съвет за дизайн и занаяти на Ирландия (Design & Crafts Council Ireland).

В рамките на двудневното събитие ще бъдат представени и дискутирани добри практики от Ирландия, Испания, Унгария, Италия, Финландия и България.

Регистрацията и участието в семинара са безплатни. Регистрацията може да бъде направена от следния линк:

 https://www.interregeurope.eu/craftscode/events/event/4371/3rd-crafts-code-its-how-to-innovate-the-craft-sector/. От същия адрес можете да получите повече информация и за дневния ред на семинара.

Работният език е английски. Събитието ще бъде записано и публикувано в You Tube канала на проекта. В същия можете да намерите записи на проведените вече два международни тематични семинара.

Проект CRAFTS CODE е финансиран от Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“.

 


Проведе се пета работна среща на заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ

На 16 април 2021 г. се проведе онлайн петата работна среща на заинтересованите страни по проект КОД ЗАНАЯТИ. Срещата беше организирана и ръководена от г-жа Мариела Петрова – изпълнителен директор на  РСО „Централна Стара планина” – партньор по проекта.  Сред участниците бяха кмета на гр. Ловеч – г-жа Корнелия Маринова, представители на община Ловеч, община Габрово, община Трявна, на Габровската търговско-промишлена палата, Задругата на майсторите в Троян, на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, представител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката - също партньор по проекта и др.

Българските партньори по проекта направиха обща презентация, с която представиха добрите практики, включени във втората част на Ръководството за добри практики на тема „Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?“. Ръководството представя иновативни идеи от Италия, Ирландия, Финландия, Испания, Унгария и България как занаятчийските предприятия се справят със съвременните предизвикателства да запазят и разширяват пазарите си в ситуацията на глобална пандемия.

В рамките на срещата участниците дискутираха възможностите за прилагане на част от представените добри практики и у нас, както и идеи за добра практика от България на тема „Как да обновим занаятчийския сектор чрез иновативни подходи и инструменти?“.

 


РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ CRAFTS CODE: ЧАСТ ВТОРА

Темата на второто Ръководство с добри практики, събрани от партньорите и заинтересованите страни по проект CRAFTS CODE е „Как да достигнем до нови пазари и клиенти в сектора на занаятите?“. То събира добри практики, представени от партньори и заинтересовани страни по проекта от Ирландия, Испания, Италия, Финландия, Унгария и България, повечето от които бяха представени на Втория междурегионален тематичен семинар по проекта, проведен онлайн през м. декември 2020 г. Добрите практики са разпределени в категориите: електронна търговия, наставничество, междусекторно сътрудничество и иновации. В Ръководството са включени две добри практики от България - тема „Може ли синергията между местните власти и занаятчиите да привлече нови клиенти?“ и „Чаша отлежала троянска сливова ракия, моля!“. Първата практика разказва за сътрудничеството между община Троян и местните майстори занаятчии, които са обединили усилия и ресурси, за да създадат вълнуващо пространство за продажба на занаяти, позволяващ достъп до нови клиенти и пазари. Втората практика е пример за сътрудничеството на български производител на ракия с местен керамик, което води до нов продукт и позволява на двете страни да навлязат успешно на нови пазари.

 


Резултати от Втория междурегионален тематичен семинар по проект CRAFTS CODE

На 16 и 17 декември 2020 г. онлайн се проведе Втори междурегионален тематичен семинар CRAFTS CODE. Събитието бе организирано от партньора по проекта от Испания - EOI-Fundesarte. Повече от 100 души се регистрираха за участие всеки ден на семинара, на който бяха представени добри практики по темата „Как да достигнем до нови пазари и клиенти в сектора на занаятите?“.

През първия ден бяха представени няколко добри практики от страните партньори по проекта Ирландия, Испания, Унгария, Финландия и България:

Представители на Съвета за дизайн и занаяти на Ирландия и на „Kopper Kreation“, представиха „Програмата за занаяти и дизайн на предприятия“. Програмата използва иновативни подходи и най-добри практики в разработването на продукти, тяхната дигитализация, изследователските методи и комерсиализацията за укрепване на занаятчийските и дизайнерските предприятия.

Унгария бе представена от Асоциацията на унгарските народни художници с практиката „Фестивал на народните изкуства“. Фестивалът се организира всяка година за споделяне на уникални народни занаятчийски традиции, а знанията се предават на по-младите поколения с надеждата да вдъхнови младите да продължат тези традиционни умения и да ги изберат за своя кариера. Практиката представя иновативен подход за реализация на фестивала в условията на пандемията Ковид-19.

Г-жа Eija Koski от Финландия представи практиката „Международен успех с парченца сламки“ (изкуството на химели), а г-жа  Nora Backlund говори за „Седмицата на устойчивостта на Остроботния“, събитие, което подчертава устойчивостта и обединява професионалисти от различни сектори, предоставяйки платформа за предлагане на собствени дейности и намиране на нови клиенти.

За Испания г-н Paulo Ribeiro представи добра практика на „JOYA Barcelona“, панаир на художествени бижута и авторски предмети, който е трябвало да подходи иновативно и да преосмисли традиционния си панаирен формат като се реализира през 2020 г. като изложбено събитие поради глобалната пандемия. Събитието има успех и в новия формат. Организаторите продават почти всички експонати - някои от експонатите на професионалисти, организират онлайн продажба и аукцион за публиката.

Г-жа Elisa Guidi сподели добра практика от Италия - цифрова мрежа, осъществяваща връзка между бизнесите, както и между бизнеса и клиентите за творческия сектор, която е домакин на огромно разнообразие от тоскански занаяти и дизайни („Marketplace B2B and B2C for Craftsmanship: Tuscan Collections“). Г-жа Гуиди също представи практика от Флоренция - Първият виртуален магазин на занаятчиите от Флоренция („Firenze Creativa Shop: How to explore the online markets with a dedicated platform“). Платформата е посредник между занаятчиите и клиентите и се грижи за всичко, свързано с продажбите.

България беше представена от две добри практики. Г-жа Нина Димитрова представи добра практика на тема „Може ли синергията между местните власти и занаятчиите да привлече нови клиенти?“. Практиката разказва за сътрудничеството между община Троян и местните майстори занаятчии, които са обединили усилия и ресурси, за да създадат вълнуващо пространство за продажба на занаяти, позволяващ достъп до нови клиенти и пазари. Г-жа Велимира Христова представи тема „Чаша отлежала троянска сливова ракия, моля!“ - интересен пример за сътрудничеството на български производител на ракия с местен керамик, което води до нов продукт и позволява на двете страни да навлязат успешно на нови пазари.

На втория ден от семинара г-жа Maribel Martínez от консултантската агенция „Abay Analistas“ представи презентация на тема „Социално-икономически пост-Ковид-19 сценарий за тенденциите в близкото бъдеще в Европа, фокусиран върху потребителските стоки“. Г-жа Мартинез обясни основните фактори на промените, които трябва да се предвидят и се фокусира върху онези, които могат да повлияят на занаятчийския сектор, като дигитализация, протекционизъм и промени в социалните ценности и навици.

През втория ден бяха представени още два проекта, възникнали по време на пандемията. Представител на Artesania Catalunya представи промоционална кампания „Grand routes“, която свързва туризма чрез занаятчийски маршрути заедно с наследството и гастрономията. Г-н  Маноло Гонсалес от Испанската организация на занаятчиите Oficio y Arte представи практиката „Open ateliers APP“. Тя представлява  мобилно приложение за намиране на занаятчийски ателиета из Испания, което е рестартирано през  лятото на 2020 г.  в сътрудничество с Fundesarte.

Запис от двата дни на семинара можете да намерите в YouTube канала на проекта: https://www.youtube.com/channel/UCdm2apRnEPEgFP2oDTP12jA.

 


ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ CRAFTS CODE

На 13.11.2020 г. се проведе четвъртата онлайн среща на  заинтересованите страни по проект Crafts Code.

Срещата беше ръководена от г-жа Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина” и ръководител на екипа по проекта от страна на Сдружението. В нея взеха участие представители на занаятчийски сдружения,  музеи, общински администрации и сдружения, Габровската търговско-промишлена палата и на Министерство на икономиката (МИ). Групата на заинтересованите страни разшири обхвата си като по покана от двамата български партньори по проекта към нея се присъединиха и представители на дирекция „Икономическа политика“ на МИ.

В началото на срещата г-жа Петрова представи информация за напредъка по проекта. Представени и обсъдени бяха и предложения от участниците за инициативи, които могат да се разглеждат като добра практика по Тема 2 „Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?“.  Представител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на МИ запозна участниците в срещата с извършено документно проучване, което поставя началото на SWOT анализ на регионалната ситуация по първите две теми от проекта.

Особено полезна за работата по проекта беше информацията, представена от г-жа Тихомира Палова, държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“ и г-жа Ирена Николова, началник на отдел „Политика за малките и средните предприятия“ в дирекция „Икономическа политика“ на МИ. Те разказаха за  работата по изготвянето на  Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП за следващия програмен период и мястото на занаятите в тях.


2-ри  Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE) ще се проведе на 16 и 17 декември 2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

каним Ви да се включите във Втория междурегионален семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE). Темата на семинара този път ще бъде „Как да получим достъп до нови пазари и целеви групи?“. Партньорите по проекта от Италия, Ирландия, Испания, Финландия, Унгария, Белгия и България ще представят и обсъдят добри практики по темата от своите страни. Домакин на събитието е нашия испански партньор – Fundesarte - водещата институция в популяризирането и развитието на испанските занаятчийски предприятия като част от фондацията EOI  (Escuela de Organización Industrial). Българските партньори по проекта ще представят добра практика по темата от района на Централна Стара планина.

Семинарът ще се проведе онлайн на 16 и 17 декември 2020 г. от 10:00 до 12:00 CET (11-13 часа българско  време).

Дневният ред на семинара и повече информация можете да намерите тук:

Участието е безплатно и можете да се регистрирате тук. Регистрираните участници ще получат по имейл линк към ZOOМ, с който могат да се присъединят към онлайн събитието.

Работният език е английски. Събитието ще бъде записано и публикувано в You Tube канала на проекта

Проектът е финансиран от Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“.


РЪКОВОДСТВО С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ CRAFTS CODE: ЧАСТ ПЪРВА

„Как да подобрим иновациите, приложими към бизнес моделите и процесите в сектора на занаятите?“ – това е темата на първото Ръководство с добри практики, събрани от партньорите и заинтересованите страни по проект CRAFTS CODE от Италия, Ирландия, Испания, Финландия, Унгария и България. В продължение на няколко месеца, в началото на тази година, бяха проведени поредица от срещи на групите на заинтересованите страни в търсене на  най-добрите практики по темата. Десетте добри практики бяха представени на Първия международен тематичен семинар, проведен онлайн през м. май тази година и бяха включени в първата част на Ръководство, което можете да намерите тук. Те са разпределени в категориите: нови умения, наставничество, междусекторно сътрудничество и иновации. В Ръководството е включена и добра практика от България, която представя Валентин Димитров, майстор грънчар от гр. Елена, който е вложил много иновативно мислене във всеки елемент на своя бизнес и е създал напълно затворен цикъл на работа – от производството на глината до реализацията на готовите продукти на пазара.

 


Трета среща на заинтересованите страни по проект Crafts Code

На 21 юли 2020 г. се проведе третата среща на заинтересованите страни по проект Crafts Code. Срещата, която бе осъществена онлайн, бе организирана от РСО „Централна Стара планина” и ръководена от г-жа Мариела Петрова – изпълнителен директор на Сдружението. Целта на срещата бе да се представи пред членовете на групата наученото от Първия междурегионален тематичен семинар по проекта, изискванията за Добра практика по темата „Как да получим достъп до нови пазари и клиенти“ и първоначални предложения за добри практики по темата.  

Резултатите от Първия междурегионален тематичен семинар по проекта, проведен онлайн през м. май т.г., бяха представени от г-жа Петрова. В своята презентация тя представи вдъхновяващи примери за успешно сдружаване на различни занаяти, за синергия между културно наследство, занаяти и туризъм, за менторство „отвътре-навън“ и за женско предприемачество. В презентацията ще откриете истории за розово таванско ателие, където едно хоби се превръща в напълно развит бизнес с разпознаваема марка в национален мащаб в Унгария, за занаяти и изискана гурме-кухня от Испания, за рибарска постройка с магазин за занаятчийски изделия, хляб и консервирано агнешко месо, която се превръща в притегателен пункт за туристите във Финландия, и за онлайн платформа, която свързва потребители от целия свят с ирландски занаятчии и техните ателиета.

 


Резултати от Първи междурегионален тематичен семинар по

проект CRAFTS CODE

На 12 и 13 май т.г. се проведе Първият междурегионален тематичен семинар по проект CRAFTS CODE. Форумът се проведе он-лайн и в него взеха участие 77 участника.

През двата дни на семинара с презентации на тема „Как да подобрим иновациите в бизнес моделите и процесите“ се включиха лектори от България, Ирландия, Испания, Италия, Финландия и Унгария. Добрата практика от България бе презентирана от РСО „Централна Стара планина“ и представи независимия занаятчийски бизнес на Валентин Димитров – майстор грънчар от гр. Елена, който е организирал напълно независим бизнес-цикъл.

Презентациите от семинара можете да намерите на адрес: https://www.interregeurope.eu/craftscode/library/. При интерес, можете да проследите презентациите и дискусиите в YouTube канала на проекта, които се проведоха на 12 май ТУК , и на 13 май ТУК.

 


1-ви Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE) ще се проведе на 12 и 13 май 2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

каним Ви да се включите в Първия междурегионален семинар по проект CRAFTS CODE на тема „Как да подобрим иновациите, прилагани в бизнес моделите и процесите“. Темата ще обсъждаме заедно с партньорите ни от Италия, Ирландия, Испания, Финландия, Унгария и Белгия. РСО „Централна Стара планина”, партньор по проекта, ще представи добра практика от България - независим занаятчийски бизнес от гр. Елена.

Семинарът ще се проведе на 12 и 13 май от 10:00 до 12:00 CET (11-13 часа българско  време).

Дневният ред на семинара можете да намерите тук.

Регистрирайте се безплатно на https://www.eventbrite.com/e/crafts-code-interregional-thematic-seminar-tickets-104517107482?fbclid=IwAR10HRgd_xQaxJxumOKjIfOefp6IZUxL1MCNlQE171RJz86xwQqG7HIixms.

Регистрираните участници ще получат по имейл линк към ZOOМ, с който могат да се присъединят към онлайн събитието.

Работният език е английски и събитието ще бъде записано. 


НАЧАЛНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „CRAFTS CODE” СЕ ПРОВЕДЕ В ТРОЯН

ПРОЕКТ „CRAFTS CODE” В ТЪРСЕНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА


Представяне на проект CRAFTS CODE

Проектът е одобрен за финансиране от Програмата за междурегионално сътрудничество  „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ (четвърта покана).

Секторът на европейските занаяти е съчетание от традиция, наследство, култура, умения и дизайн. Занаятите обхващат широка гама от дисциплини като огледало на многообразието на европейската културна идентичност. В икономическо отношение занаятчийската индустрия се характеризира с малки предприемачески бизнеси, които осигуряват жизнеспособно, устойчиво бизнес-развитие и източник на заетост.

CRAFTS CODE има за цел да повиши конкурентоспособността на занаятчийските МСП чрез разработване на рамка за стимулиране на обучението и изграждане на капацитет за подобряване на прилагането на политиките и програмите за регионално развитие.

Идеята на проекта се основава на усилията, положени от партньорите за
прилагане на политики и проекти, подпомагащи конкурентоспособността и усъвършенстване на потенциала на МСП, принадлежащи към занаятчийския сектор, с цел да бъдат иновативни и намалява риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства.

Проект CRAFTS CODE насърчава обмяната на добри практики и търси полезни решения на четири ключови въпроса:

  1. Как да подобрим иновациите, прилагани към бизнес модела и процеса?
  2. Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?
  3. Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?
  4. Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финансиране?

Проектът се изпълнява от 1 август 2019 до 31 юли 2023 г.

Партньори по проекта са общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България CRAFTS CODE се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

MUNICIPALITY OF FLORENCE (IT) – водещ партньор

DESIGN AND CRAFTS COUNCIL OF IRELAND (IE)

VAASA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FI)

ARTESIS PLANTIJN UNIVERSITY COLLEGE ANTWERP (BE) – консултиращ партньор

EOI FOUNDATION (ES)

BUDAPEST FOUNDATION FOR ENTERPRISE PROMOTION (HU)

РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА”

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA (FI)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 558 177 евро. Бюджетът на МИ, ГД ЕФК по проекта за целия период на неговото изпълнение е в размер на 19 250 евро.

Официална Интернет-страница на проекта: https://www.interregeurope.eu/craftscode/

БРОШУРА ПО ПРОЕКТА

БАНЕР НА ПРОЕКТА