Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №4 - 09/10/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №5 до №9 - 16/10/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №10 до №12 - 25/10/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №13 до №14 - 01/11/2019

Разяснение към публикувани отговори на въпроси № 1 и № 6 - 08/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №15 до №19 - 08/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №20 до №24 - 15/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №25 до №29 - 19/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №30 до №32 - 25/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №33 до №35 - 26/11/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №36 до №39 - 06/12/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №40 до №41 - 12/12/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №42 до №44 - 16/12/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №45 до №50 - 20/12/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №25 до №29 - 31/12/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №51 до №61 - 06/01/2020