Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №8 - 24/02/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №9 до №19 - 28/02/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №20 до №28 - 02/03/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №37 до №52 - 09/03/2020