Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020

Уважаеми Бенефициенти,

 

Във връзка с въвеждане на нова функционалност в системата ИСУН 2020, а именно създаване на „Архив“ на обявените процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 в модул „Е-тръжни процедури“, Ви информираме за извършена промяна в реда и изискванията за обявяване на процедурите. При публикуването на процедура за избор на изпълнител в ИСУН 2020 е необходимо да бъдат изпълнени следните условия: