Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Допълнение на указания във връзка с изпълнението на административните договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

УО на ОПИК разработи Допълнение към указанията, публикувани на  23.02.2021 г., във връзка с изпълнението на административните договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.