Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 11 март 2020 г. до 2 април 2020 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив,Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Допълнителна информация относно процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.