Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Церемонията ще се проведе на 14 юни 2018 г. /четвъртък/, в зала „София“ на „Гранд хотел София“ от 10.00 часа /регистрация от 9.30 часа/.

След церемонията по официалното връчване на договорите ще се проведе обучение на бенефициентите.

По процедурата беше извършена оценка на 360 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 151 893 670, 58 лева. Сключените към момента договори са 84 с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 39 757 907,10 лева.

Основната й цел е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.