Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

МИР и МЕУ стартират провеждането на пазарна консултация и канят доставчиците на ИКТ услуги и решения да представят ценови предложения

На 31 август 2022 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” със срок за представяне на коментари и предложения – 30 септември 2022 г.

С цел предварително определяне на стойността на разходите за отделните услуги и решения, МИР съвместно с Министерство на електронното управление стартира провеждането на пазарна консултация и кани заинтересованите страни – потенциални доставчици на отделните ИКТ услуги и решения, в срок до 23.09.2022 г. да представят ценови предложения им в съответствие с минималния обхват/функционалности, посочени в Списъка на предвидените за финансиране услуги и решения.

Повече информация за подаването на ценовите предложения можете на намерите на сайта на МИР, на следния линк.