Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ТРЕТИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по третия краен срок договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Церемонията по връчването на договорите ще се проведе на 31 март 2016 г., от 10,15 часа, в “София хотел Балкан” (бивш Шератон ), зала “Роял 3”, етаж 2. Регистрацята на участниците ще започне от 9,30 часа.

От общо 203 бр. подадени проекти предложения, по третия краен срок по процедурата от предприятия с икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги, 53 бр. са предложени за финансиране. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения е в размер на 28 536 639 лева.