Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ пред енергийни одитори

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, продължава информационната кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. На 30 юни 2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в Лабораторния комплекс на София Тех Парк експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще представят процедурата пред енергийни одитори.

Регистрацията на участниците ще започне в 9.00 ч.