Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Информационен ден по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" в гр. Враца

гр. Враца – 8 февруари  2016 г. (понеделник), в залата на Инспектората по образование на ул. Софроний“ № 6, от:

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"