Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Въпроси и отговори по процедурата от №1 до №7

Въпроси и отговори по процедурата от №8 до №17

Въпроси и отговори по процедурата от №18 до №26

Въпроси и отговори по процедурата от №27 до №39

Въпроси и отговори по процедурата от №40 до №41

Въпроси и отговори по процедурата от №42 до №49

Въпроси и отговори по процедурата от №50 до №57

Въпроси и отговори по процедурата от №58 до №62

Въпроси и отговори по процедурата от №63 до №70

Въпроси и отговори по процедурата от №71 до №76

Въпроси и отговори по процедурата от №77 до №89

Въпроси и отговори по процедурата от №90 до №98

Въпроси и отговори по процедурата от №99 до №107

Въпроси и отговори по процедурата от № 108 до № 118

Въпроси и отговори по процедурата от № 119 до № 130

Въпроси и отговори по процедурата от № 131 до № 136

Въпроси и отговори по процедурата от № 137 до № 149