Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Стартира:
28-02-2020
В приключва:
28-04-2020
УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Стартира:
13-02-2020
В приключва:
28-04-2020
УО на ОПИК 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Прочети повече

Последни новини