Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №3 - 11/03/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №4 до №6 - 20/03/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №7 до №8 - 26/03/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №9 до №13 - 03/04/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №14 до №15 - 10/04/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №16 до №17- 23/04/2020