Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №2 - 12/08/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №3 до №4 - 16/08/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №5 до №6-29/08/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №7 до №9-10/09/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №10 до №13-24/09/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №14 до №15-07/10/2019

Отговори на въпроси по процедурата от №16 до №19-09/10/2019