Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващ Орган

Ръководител на УО - Ивелина Пенева - Заместник-министър на икономиката

 

Екип:

Велина Попова - държавен експерт в отдел "Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма"

Весела Велева - държавен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Мониторинг и финансово управление"

Николай Ненов - старши експерт в сектор "Мониторинг", отдел "Мониторинг и финансово управление"

Фани Минчева - главен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Мониторинг и финансово управление"

Анита Кузманова - старши експерт в отдел "Предоставяне на БФП и договаряне"

Боряна Некезова - старши експерт в сектор "Мониторинг", отдел "Мониторинг и финансово управление"

Галина Георгиева - главен сътрудник по УЕПП в сектор "РС София", отдел "Мониторинг и финансово управление"

Георги Ковачки - старши експерт в отдел "Предоставяне на БФП и договаряне"

Албена Игнатова - главен експерт в отдел "Законодателство, вътрешен контрол и нередности"

Александър Бойков - главен експерт в отдел "Мониторинг и финансово управление"