Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Информация относно допълнително договаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

25-10-2021
УО на ОПИК предстои да изпрати допълнителни покани за сключване на административни договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-2.089

С оглед оптимизиране на процеса по верификация на разходите, УО на ОПИК публикува

13-10-2021
Указания към бенефициентите за избягване на често допускани грешки при отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

Виж всички

Актуални процедури

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти