Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

ЕК одобри програма за подкрепа на бизнеса за близо 3 млрд. лв.

04-10-2022
Работата по нея ще започне до края на годината.

84 646 140, 73 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец септември 2022 г. по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

30-09-2022
Със средствата фирмите ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази.

Виж всички

Актуални процедури

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти