Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК 2014-2020 ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА

05-06-2024
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК 2014-2020 ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Виж всички

Актуални процедури

МИР публикува покана и пакет документи по процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд 'Сигурност на електроенергийната система' (SAFE)”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да представи проектно предложение по

2246657976.24

Евро договорени средства

1633143495.11

Евро изплатени средства

33497

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти