Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Зам.-министър Везиева: 60 милиона евро са предвидени за проекти свързани с внедряване и разработване на иновации

60 милиона евро са предвидени за проекти по стартиращите две процедури, свързани с внедряване или разработване на иновации в предприятия, по програма "Иновации и конкурентоспособност". Това каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева на среща с представители на бизнеса в Русе, която се проведе днес в рамките на информационна кампания за представяне на откритите процедури "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020/ОПИК/.

"Един от приоритетите на Министерство на икономиката е да подпомагаме стартиращ и иновативен бизнес", заяви Везиева при откриването на информационния ден.

Процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е насочена към предприятия с най-малко три финансови години, обяви тя. „По нея може да се кандидатства с проекти за внедряване в производството или за реализация на иновативен продукт, или внедряване на процес, включително собствена иновативна разработка. Процедурата е фокусирана в подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт“, допълни зам. -министърът.

Везиева посочи, че минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е 100 000 лева, а максималният - 1 милион лева за микро, малки и средни предприятия и до 1,5 милиона лева - за големи предприятия. „Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 4 април тази година“, обясни тя.

По време на информационния ден стана ясно, че втората открита процедура - "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" е предвидена за предприятия с по-малко от три приключили финансови години. По нея може да се кандидатства с проекти за разработване на иновативни продукти или процеси, включително тяхното тестване, създаване на прототипи и пилотни линии, както и защита на интелектуалната собственост. „Проектите могат да са свързани с участие в представяне на новите продукти или процеси. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева. Минималната помощ на заявената помощ по проект е 50 000 лева, а максималната - 391 166 лева. Крайният срок за кандидатстване е 5 май.“, заяви зам.-министърът на икономиката. "Очакваме проекти за добри стоки и услуги", завърши тя.