Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изплатени са средствата по сключените административни договори от девета и десета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати нови 13 855 313.44 лева по сключените административни договори от девета и десета оценителна сесия с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-10000.

С тях до момента е изплатена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 71 736 919,65 лв. по 8 591 броя сключени по процедурата договора.

Приключи и оценката по дванадесета оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-11001 до № BG16RFOP002-2.073-12000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 778 броя със стойност на предоставената БФП в размер на 6 328 038.03 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Днес стартира и оценката на последните три оценителни сесии, с което всички подадени над 27 хиляди проектни предложения по процедурата вече са в оценка.