Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Съобщение за проведена работна среща

Днес, 20.03.2020 г., във връзка с необходимостта за вземане на спешни мерки за преодоляване на възникващата икономическа криза като резултат на пандемията с COVID – 19 и по инициатива на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев се проведе работна среща. В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за разходване на недоговорените към настоящия момент средства, в т.ч. предвидените по текущо обявените и планираните за обявяване процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, в подкрепа на най-засегнатите сектори в икономиката, включително и чрез гаранционни инструменти.