Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на ведомства, агенции, неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г.

На заседанието бяха представени и приети Вътрешните правила за дейността на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г. Членовете на ТРГ бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., както и с предприетите действия за подготовка на ОПИК  2021–2027 г. В края на заседанието беше представена и обсъдена концепцията за бъдещата оперативна програма.

Презентации от заседанието на ТРГ за разработване на ОПИК 2021-2027 г.:

Вътрешни правила за дейността на ТРГ

Нормативната рамка за програмен период 2021–2027 г.

Напредък в подготовка на ОПИК за програмния период 2021–2027 г.

Концепция за ОПИК за програмния период 2021–2027 г.