Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София

ПОКАНА

за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

на 28, 29 и 30 ноември 2017 г. в гр. София ще се проведат еднодневни обучения на бенефициенти (по новоподписани договори) Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договор за безвъзмездна помощ по тази процедура. За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: org@dicon-bg.com

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!