Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК

Успяхме да осигурим допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в Министерство на икономиката.

Положихме големи усилия, за да отговорим на потребностите на бизнеса и както обещахме, осигурихме допълнителен ресурс по програмата за малките и средни фирми, подчерта министърът. Управляващият орган изготви анализ и установи, че в рамките на допустимия ресурс за увеличение на бюджета на процедурата могат да бъдат финансирани проектни предложения, които са включени в резервен списък, тоест преминали са успешно оценката и са получили над 66 точки, обясни той.

Министър Лукарски уточни, че в рамките на бюджета по трите крайни срока на кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предложени за финансиране бяха 484 проектни предложения на стойност близо 260 млн. лв. Други 641 проектни предложения, които бяха класирани успешно, но за които ресурсът не достигна, са включени в резервните списъци.

По първия краен срок на процедурата (за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства) за допълнително финансиране са предложени общо 207 проектни предложения от резервния списък, от които 117 на малки и 90 на средни предприятия. 34 от тези проектни предложения или 16,4% са с място на изпълнение в Северозападна България.

По третия краен срок на процедурата (за сектори „Интензивни на знание услуги“) общо 67 проекта са предложени за допълнително финансиране, като 37 са микро, а 30 - малки предприятия. От тях 48 броя или 71,6% са в Северозападна България. „С това изпълняваме и поетия ангажимент на Реформаторския блок за целенасочена подкрепа на Северозападния регион“, заяви Божидар Лукарски.

По втория краен срок, за високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства, не се предвижда допълнително финансиране, тъй като към момента са финансирани приблизително 80% от оценените проектни предложения. Също така проектните предложения, които са включени в резервния списък по този краен срок са с по-нисък брой точки от 66.

Министър Лукарски посочи, че оставащият до края на програмния период бюджет по процедури за подобряване на производствения капацитет в МСП ще бъде приоритетно разходван за финансиране на проектни предложения в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. По този начин ще се спази одобреното от Комитета за наблюдение процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, в които оперират кандидатстващите предприятия.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е първата обявена процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Тя предвижда подпомагане на малки и средни предприятия в три групи сектори на икономическа дейност: (1) Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства; (2) Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства; и (3) Интензивни на знание услуги.

По трите срока са оценени общо 1 326 проекти предложения. От тях 1 125 са класирани успешно.