Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

1209 БРОЯ СА НОВИТЕ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ ДЕВЕТА И ДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1209 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от девета и десета  оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-10000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Приключи и оценката по единадесета  оценителна сесия, включваща 998 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-10001 до № BG16RFOP002-2.073-11000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Одобрени за финансиране са 814 проектни предложения на обща стойност 6 775 881.63 лева.

 

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

 - Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.