Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Виктори-2000" ЕООД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции“

"Виктори-2000" ЕООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1096, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за производство на сухи ароматизатори

Обособена позиция 2: Линия за сглобяване на ароматизатори с дървена капачка

Обособена позиция 3: Машина за блистерни опаковки

Обособена позиция 4: Линия за производство но ароматизатори ти "консерва"

Обособена позиция 5: Шприцгусмашина

Обособена позиция 6: Аспирационна система

 

Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, до 17:00 ч. на 05.07.2016 г.