Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ВЕЛГА“ EООД, „Доставка на машини"

тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент „ВЕЛГА“ EООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0029-C01.

Предмет: „Доставка на машини“:

 1. ПРАВА МАШИНА – 46 броя

 2. 2-иглов 5-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 15 броя

 3. 2-иглов 4-конечен ПЛОСЪК ОВЕРЛОГ – 4 броя

 4. ВЕРИЖНА МАШИНА – 7 броя

 5. МАШИНА ЗА МОНТИРАНЕ НА ШЕВОВЕ – 3 броя

 6. МАШИНА ЗА ЗАЧИСТВАНЕ НА ПАНТАЛОНИ – 1 брой

 7. ФИЛЕТ АВТОМАТ МАШИНА – 1 брой

 8. ДВУИГЛОВА МАШИНА – 13 броя

 9. КОПЧЕШИЕЩА МАШИНА – 3 броя

10. ПИКИР МАШИНА – 2 броя

11. ПОНТ МАШИНА – 6 броя

12. ПОКРИВНА МАШИНА – 2 броя

13. ПОКРИВНА МАШИНА ПЛОСКА – 2 броя

14. ИЛИЧНА МАШИНА първи вид – 1 брой

15. ИЛИЧНА МАШИНА втори вид – 2 броя

16. БОКСЕР МАШИНА – 1 брой

17. П-ОБРАЗНА МАШИНА – 1 брой

18. ГАЕЧНА МАШИНА – 1 брой

19. МАШИНА ЗА ПОДГЪВ – 1 брой

20. ПРЕСА ЗА КАПСИ – 2 броя

21. ПАРОГЕНЕРАТОР с две ютии – 10 броя

22. ГЛАДАЧНА МАСА ШИРОКА – 4 броя

23. ГЛАДАЧНА МАСА ТЯСНА – 6 броя

24. ПОДЛЕПВАЩА ПРЕСА – 1 брой

25. ГЛАДАЧНА МАСА – 2 броя

26. ГЛАДАЧНА ПРЕСА -1 брой

27. ПАРОГЕНЕРАТОР – 1 брой

28. ВИНТОВ КОМПРЕСОР -1 брой

29. МАШИНА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ДЖОБОВЕ – 1 брой.

Документацията е одобрена от УО. Определен е 8 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 10.03.2016 г.