Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Нет-Сърф.Нет“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи"

„Нет-Сърф.Нет“ ООД, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1307-C01 документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи:

 – Сървър за предоставяне на облачен хостинг и PVR услуги - 1 брой;

– Пасивна оптична гигабитна мрежа - 1 брой;

– Непрекъсваемо захранване (UPS) - 1 брой;”

Срок за подаване на оферти:01.07.2016г.,17:00ч.