Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни прецизни металообработващи машини с ЦПУ“, с обособени позиции“

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана на Бенефициент „МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД по договор BG16RFOP002-2.001-1122-С01,  с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни  прецизни металообработващи машини с ЦПУ“, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Хоризонтален обработващ център – 1 брой

Обособена позиция 2. Автоматизирана система за свързване на машини в поточна линия – 1 брой

Обособена позиция 3. Вертикален обработващ център – 1 брой

Обособена позиция 4. Машина за изработка и заточване на инструменти – 1 брой “

 

Срок за подаване на оферти  - 15.07.2016 г.  17.00 ч.