Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за обработване на листов материал за производство на асансьори и детайли

„ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за обработване на листов материал за производство на асансьори и детайли за асансьори за производствено предприятие „Лифт Груп Аспект 1“ ЕООД с две обособени позиции, в т.ч.:

– Обособена позиция 1: Хидравлична абкантпреса с цифрово-програмно управление – 1 бр.;

– Обособена позиция 2: Машина за лазерно рязане на листов материал – 1 бр.“. Документацията е изготвена в изпълнение с бенефициент

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти до 06.06.2016 г., 17.00 часа.