Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ЕТ„Камен Калчев", документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: Хидравлична абкант преса със CNC управление – 1 брой, 3-осов позиционер с капацитет на натоварване

ЕТ„Камен Калчев", документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: Хидравлична абкант преса със CNC управление – 1 брой, 3-осов позиционер с капацитет на натоварване 2500 кг. – 1 брой и  3-осов позиционер с капацитет на натоварване 5000 кг. – 1 брой”

 

Срок за подаване на оферти, до 17.00 ч. на 08.06.2016 г.