Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Провеждане на онлайн информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) организира информационен ден за представяне на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

На 27.10.2022 г. (четвъртък), от 10.30 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат онлайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=200130937165

Подробна информация и пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа и в ИСУН 2020, раздел НПВУ, процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

Тук можете да намерите и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата. 

Презентацията от събитието можете да намерите тук.