Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Проведе се Второто официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират по Програмата.

В рамките на заседанието беше представен ревизираният вариант на ПКИП 2021-2027 г., който в края на срещата получи официално одобрение от членовете на ТРГ.

 

Документи от заседанието:

Дневен ред

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, вариант от месец юли 2021 г., получил одобрение в рамките на заседанието

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, вариант от месец април 2021 г.

Презентация на ПКИП 2021-2027 г., вариант от месец юли