Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

С проведения на 23 февруари 2017 г. информационен ден в София за представяне на процедура  „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ проведе в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора и Пловдив. На откриването му заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев посочи, че чрез тази процедура големите предприятия ще могат да постигнат по-високо ниво на енергийна ефективност. По думите му големият интерес към процедурата ще доведе до повече проекти с по-високо качество.

 

Главният директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева, обърна внимание на факта, че Агенцията за устойчиво енергийно развитие няма да извършва предварителен контрол на енергийните одити, както беше заложено по вече отворената процедура  „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, която понастоящем е в процес на оценка. Г-жа Пенева напомни, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17.30 часа на  19 май 2017 г.

 

Презентации от информационните дни за представяне на процедура  „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.