Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

НАД 40 000 Е БРОЯТ НА ПОДПОМОГНАТИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014- 2020 Г. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19

Над 40 000 е броят на подпомогнатите микро, малки и средни предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. /ОПИК/ за преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата с COVID-19. Общата стойност на отпуснатата помощ е в размер на 813,4 млн. лв. Това стана ясно от отчетения напредък  по ОПИК представен от Управляващия орган на Програмата.

Още при настъпване на първите икономически последици от пандемията COVID-19, Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки за подпомагане на българския бизнес. В рамките на ОПИК бяха обявени редица процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на оборотен капитал за МСП от почти всички сектори в страната. В резултат от предприетите действия са подпомогнати:

 

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до този момент са обявени 19 процедури за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор и 22 процедури за директно предоставяне на БФП. Извършените плащания от началото на периода  са в размер на 2 205 млн. лева, включително 115 млн. лева за финансови инструменти или 71.48 % от бюджета на ОПИК. Сертифицираните средства са в размер на  1 845 млн. лева, включително 115 млн. лева за финансови инструменти или 59.79 % от бюджета на ОПИК.