Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Министър Лукарски връчи първите договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

„Договорите, които връчваме днес са израз на поетия ангажимент от правителството за подкрепа на българския бизнес. Те ще осигурят финансов ресурс за над 200 малки и средни предприятия, който ще помогне на фирмите да подновят техническия си капацитет и да осигурят заетост“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който днес заедно с министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев връчиха първите подписани договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Министър Лукарски отбеляза, че интереса към първата процедура е бил изключително голям. В рамките на първия краен срок са подадени 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. От тях одобрени за финансиране са 202 проекта на стойност 116,4 млн. лева в рамките на бюджета на процедурата. Още близо 500 проекта отговарят на финансовите и технически критерии и за тях ще се търси възможност за допълнително финансиране. С тези европейски средства фирмите ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да увеличат производство и да осигурят нови работни места, каза министър Лукарски.

По думите му екипът на Министерство на икономиката и на Управляващия орган е успял да постигне максимално обективна и прозрачна процедура  с ясни критерии за оценка. Той призна, че едно от предизвикателствата е било това, че за първи път по програмата се прави електронен прием на проектните предложения, но благодарение на усилията на екипа на министерството и този на вицепремиера Томислав Дончев са се справили успешно.

"От тук нататък топката е в полето на предприемачите", каза министър Лукарски. Той призова бизнесът да изпълнява коректно проектите си и изрази надежда, че няма да се стигне до налагането на финансови корекции.

"Вече има 229 одобрени проекта по втория краен срок на процедурата за подобряване на производствения капацитет от високотехнологичните и средно високотехнологичните предприятия. Те също трябва да получат своите договори до края на януари", съобщи министърът. По третият краен срок за предприятия в секторите на интензивни на знание услуги са подадени 203 проекта. В момента се оценяват тези предложения. До края на месеца ще бъде отворена и  процедурата за внедряване на иновации на стартиращи предприятия.

На церемонията днес  бяха връчени договорите на 27-те фирми, които са получили най-много точки и са отговорили в най-висока степен на критериите за оценка. На официална церемония на 7 януари министър Лукарски ще връчи и останалите договори по първия краен срок по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП.

Отбелязано бе, че е изпълнена и една от основните насоки на програмата за целенасочена подкрепа на Северозападния район, където се отчита повишаване на интереса - 57 от проектите за "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОПИК са от този  район.