Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

1707 е броя на подписаните административни договори за предоставяне на БФП от четвърта и пета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 707 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от четвърта и пета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-3000 до № BG16RFOP002-2.073-5000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Одобрени за финансиране са и нови 574 броя проектни предложения от седма оценителна сесия, включваща проекти с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездна финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по седма оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 794 352,54 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в седма оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.