Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

09-01-2023
Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

УО на ОПИК обявява процедура чрез директно предоставяне BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“

06-01-2023
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Поименен състав на КН на ПКИП, съгласно Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г

03-01-2023
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на МИР и на Единния информационен портал

Виж всички

Актуални процедури

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти