Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Виж всички

Актуални процедури

МИР публикува покана и пакет документи по процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд 'Сигурност на електроенергийната система' (SAFE)”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да представи проектно предложение по

2246657976.24

Евро договорени средства

1633143495.11

Евро изплатени средства

33497

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти