Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Заместник-министър Любен Петров: Българските предприятия трябва да се възползват максимално от европейските фондове за иновации

„Инвестициите в иновации са един от приоритетите на Министерство на икономиката. В момента две процедури предоставят фокусирана подкрепа на българските предприемачи. Това са процедурите за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновации от стартиращи предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на проведения информационен ден в гр. Стара Загора за представяне на новите две открити процедури по ОПИК. Пред представители на бизнеса той изрази увереността си, че увеличаването на конкурентоспособността на икономиката ще доведе до ускоряване на икономическия ръст, до създаване на нова заетост, което от своя страна ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората в региона и в страната като цяло.

Зам.-министър Петров обясни още, че изпълнението на проектите по процедурата следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процеси, попадащи в обхвата на приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС), като тези проекти трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Той добави, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" е 97 791 500 лв. Допустимите за финансиране дейности по нея са придобиване на ново оборудване или специализиран софтуер, необходими за внедряване в производството на иновативния  продукт или процес, придобиване на права на интелектуална собственост, консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Крайният срок за подаване на проекти предложения е 4 април 2016 г.

В заключение заместник-министърът спомена, че надеждата и увереността на екипа на ОПИК и на Министерството на икономиката е българските предприятия да се възползват максимално от европейските фондове и до 2020 г. българската икономика да работи все по-конкурентоспособно, както на европейския, така и на световния пазар. „Желанието ни е в България да бъдат внедрени най-съвременни технологии. Министерство на икономиката, съвместно с останалите министерства, работи активно в посока ръстът на българската икономика да достигне до стандарта на прогнозите, заложени в бюджета на България за 2016 г. Нашата цел е да запазим стабилността на българския бизнес и всеки, който иска да развива нови, модерни и съвременни технологии да се чувства на правилното място“.

В рамките на информационния ден в Стара Загора беше представена още процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по която към бизнеса ще бъдат насочени над 19,5 млн. лв. За нея могат да кандидатстват стартиращи предприятия с до 3 приключени финансови години, които да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г.

Информационни дни по двете процедури на ОПИК бяха проведени във Враца, Велико Търново, Варна, Русе и Бургас. Предстои провеждането им още в Пловдив и София.