Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК уведомява отново всички потенциални кандидати по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, че се изчаква Решение от ЕК за съответствие с правилата за Държавни помощи

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (УО на ОПИК) уведомява отново всички потенциални кандидати по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, че се изчаква Решение от Европейската комисия (ЕК) за съответствие на процедурата с правилата за Държавни помощи (Нотификация от ЕК).

Веднага след получаването на Нотификацията, процедурата ще бъде официално обявена на интернет страницата на ОПИК.