Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Стартира изпълнението на одобрените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.  Одобреният размер на БФП е от над 143 млн. лв. Договорите бяха връчени на бенефициентите на официална церемония от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова и от заместник-главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева. Икономическият заместник-министър приветства участниците в събитието и посочи, че целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на българските предприятия.

Иванова  изтъкна, че това е втората обявена процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия от началото на този програмен период, тъй като интересът на бизнеса към нея е изключително висок. „Доказателство за това са оценените над 1 500 броя подадени проектни предложения. Постъпиха  много качествени проекти и обсъждаме възможността за наддоговаряне по процедурата“, подчерта тя.

По думите й с тези европейски средства по ОПИК българските фирми ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да осигурят ръст и заетост.

„Министерството на икономиката продължава да работи за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, както и за подпомагане на износа им до международните пазари“, заяви още заместник-министър Иванова.

Веднага след официалното връчване на договорите се проведе обучение за бенефициенти.

По процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК са оценени 1 532 броя проектни предложения с общ размер на исканата безвъзмездна финансова помощ 664 379 864,55 лв. Общите налични средства по процедурата възлизат на 146 687 250 лв. (75 000 000 евро).