Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МСП ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА“

Днес, 02.10.2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на туризма, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. По този начин ще може да се стартира с изпълнението на предвидените по процедурата дейности за подпомагане на българските МСП в туристическия сектор, които извършват дейност като туроператори или туристически агенти.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по сключения договор е в размер на 10 млн. лева. Предоставените средства ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Информацията относно условията и начина за кандидатстване към крайните получатели на помощта ще бъде публикувана допълнително на интернет страниците на двете институции в максимално кратки срокове.