Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Съобщение относно процедура „Технологична модернизация“

На 01.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа /МИР/ обяви за обществено обсъждане първата процедура за „Технологична модернизация“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Публикуваните за обществено обсъждане проекти на документи по процедурата осигуряват на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения, които ще бъдат разгледани, поради което на този етап документацията не е във финален вариант.

Във връзка с факта, че в последните дни се наблюдава организиране на платени събития за излагане на предварителна информация по процедура „Технологична модернизация“, ГД ЕФК /МИР/ се разграничава от организирането и провеждането на този род събития и не носи отговорност за достоверността на изложената информация, която се разпространява.

След общественото обсъждане и съгласуване с Европейската комисия, Министерството ще открие официално процедурата до края на този месец и Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /МИР/ ще организира информационна кампания за представяне на процедурата пред заинтересованите страни.