Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Допустимостта на разходите по отделните режими на държавни помощи, както и определянето дали предприятие е в затруднено положение, бяха основните въпроси, към които беше насочен интереса от страна на присъстващите на информационния ден за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, който се проведе на 17.02.2017 г. във Велико Търново.

 

Пред представители на бизнеса, консултантски организации и енергийни одитори бяха обяснени още и условията и спецификата при определяне на енергийните спестявания от препоръчителните мерки за повишаване на енергийната ефективност. Беше обърнато специално внимание на обхвата и особеностите при представяне на информация за годишното потребление на енергия на предприятията, както и на методиката за пресмятане на съществените показатели за класиране на кандидатите – технически и финансови.

 

На 21 февруари 2017 г., от 10.00 часа, в залата на общински съвет Стара Загора, ще се проведе информационен ден за заинтересованите лица от гр. Стара Загора и региона.