Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2016“ НА ГД „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 16 февруари 2016 г. е публикувана  покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г. Наградите са в пет категории, както следва:

-   Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика

-    Устойчив растеж: Кръгова икономика

-    Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство – изграждане на приобщаващи и несегрегирани общности

-    CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие

-    Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин

Това е деветото поред издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта на инициативата е да идентифицира успешни проекти в сферата на регионалното развитие, които да бъдат пример и да насърчат други региони.

Постъпилите кандидатури за престижното отличие ще бъдат оценени от независимо жури, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Награждаването ще се състои на 11 октомври 2016 г. по време на официална церемония в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете.

Всички предложения трябва да бъдат изпратени от съответния Управляващ орган (УО), или от ръководителя на проекта с одобрението на УО на финансиращата програма.

Лице за контакт: Диляна Микова

Тел: 02/9329 235

e-mail: d.mikova@mi.government.bg

Допълнителна информация за конкурса, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.