Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОДПИСА СЕ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МСП, ИЗВЪРШВАЩИ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Днес, 02.10.2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по сключения договор е в размер на 30 млн. лева. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, за който крайните получатели ще могат да кандидатстват пред Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент ще бъде между 3 000 лв. и 450 000 лв., и не следва да надвишава 8 % от оборота на предприятието-кандидат.

Информацията относно условията и начина за кандидатстване към крайните получатели на помощта ще бъде публикувана допълнително на интернет страниците на двете институции в максимално кратки срокове.