Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ) до 10 март 2017 г. Финансовият инструмент е с бюджет 30 млн. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Удължаването на периода на пазарното проучване е свързано с повишения интерес към финансовия инструмент към края на обявения срок (10 февруари 2017 г.). С решението ФМФИБ цели да обхване по-широк кръг от пазарни участници и да предостави допълнително време за срещи и дискусии за характеристиките на инструмента със заинтересованите страни. По този начин структурата на финансовия продукт ще отговаря в максимална степен на нуждите на пазарните участници и на актуалната ситуация в сектора.

Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация могат да се изпращат на следната електронна поща: TTFOPIC@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с eкипа на ФМФИБ ЕАД на тел. +359 2 801 40 50.

Подробни характеристики и условия за изпълнение на ФТТ могат да бъдат намерени на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/instruments.