Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Поради тежките метеорологични условия, се отлага информационният ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за 11 януари  2017 г.

Допълнителна информация относно датата, на която ще се проведе информационният ден, ще бъде предоставена на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg.  

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 се извинява за причиненото неудобство.