Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК


Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев  официално ще връчи сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Церемонията ще се проведе на 11 януари 2018 г. /четвъртък/, в зала „София“ на „Гранд хотел София“ от 10.00 часа /регистрация от 9.30 часа/.

След церемонията по официалното връчване на договорите ще се проведе обучение на бенефициентите.

По процедурата са подадени общо 168 проектни предложения. Общата стойност на заявената БФП е в размер на 259 186 407 лв. Към настоящия момент по процедурата са сключени общо 50 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер възлизащ на 94 121 085 лв.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.